• Trang chủ|
 • 4 tin vui cho cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9/2017

  18/08/2017

  Nhiều chính sách có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2017. Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc Bao gồm: 1.Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc Thông tư 04/2017/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi …

  Nhiều chính sách có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2017.

  Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc

  Bao gồm:

  1.Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

  Thông tư 04/2017/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9/2017 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, cụ thể như sau:

  – Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng.

  – Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng.

  – Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng.

  Đối tượng áp dụng của Thông tư 04 này gồm có: cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

  Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc

  2. Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

  Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ 3 ngày liên tục từ thứ 7 ngày 2-9 đến hết thứ 2 ngày 4-9-2017 (Trong đó, ngày 4-9 là ngày nghỉ bù cho ngày 2-9).

  Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điểm đ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ Luật Lao động 2012.

  3. Giảm tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành nhiệm vụ

  Từ ngày 15-9-2017, bỏ tiêu chí “có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

  Đây là nội dung được đề cập tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

  4. Bỏ bớt tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Khoản 3 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP đã bỏ bớt tiêu chí “có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

  Quy định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9-2017.